Օդանաւ

Զանազան լուրերու շարքին:
Այսօր երկու հոգինոց օդանաւ մը ինկաւ գերեզմանատան մը մէջ, ոստիկանութիւնը մինչեւ հիմա գտած է 886 դիակ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ