Քշելու տետրակ

Վարուժ ինքնաշարժ քշելու տետրակը առնելուն պէս, կ՛երթայ եւ իր մօրը կ՛առնէ եւ պտոյտի կը տանի:
Երկու ժամ ետք, Վարուժին ինքնաշարժը կը կենայ իրենց տան առջեւ, մայրը կ՛իջնէ ինքնաշարժէն եւ - շնորհակալ եմ - կը փսփսայ:
- Սիրով մայրիկ,երբ ձանձրանաս քեզի պտոյտի կը տանիմ յետ այսու - կ՛ըսէ Վարուժ:
- Դուն մէջը մի մտներ - կը պատասխանէ մայրը - Ես Աստուծոյ հետ կը խօսէի-կոր:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ