Ինքնաշարժին դուռը

Վարուժ ինքնաշարժին դուռը բացած ատեն, այլ ինքնաշարժ մը կու գայ եւ իր ինքնաշարժին դուռը ամբողջութեամբ տեղահան կ՛ընէ:
Ոստիկանութիւնը վրայ կը հասնի, եւ Վարուժ կը սկսի գանգատիլ
- Տեսա՞ր պարոն ոստիկան, գեղեցիկ ինքնաշարժիս դուռը ոչ եւս է...
Ոստիկանը զարմացած կ՛ըսէ:
- Զարմանալի մարդ մըն ես, հոգեկան հիւա՞նդ ես ինչ ես, ձախ թեւդ լման չկայ եւ դուն ինքնաշարժին դռան մասի՞ն կը խօսիս:
Վարուժ ձախ ձեռքին աչք մը կը նետէ եւ կը տեսնէ որ ձախ թեւը իսկապէս չկայ եւ կը պոռայ:
- Րոլէքս վաճառանիշով ժամացոյցս ալ ոչ եւս է...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ