Կոյր անեքդոտ

Կոյրին մէկը, գինետուն մը կը մտնէ, եւ աթոռ մը գրաւելէ ետք կը յայտարարէ որ շիկահերներու մասին անեքդոտ մը ունի պատմելիք:
Քովի նստողը իրեն ցած ձայնով կ՛ըսէ - բարեկամ, կը յանձնարարեմ որ այս անեքդոտը չպատմես, որովհետեւ այս գինետան տէրը շիկահեր է, անոր պաշտօնեան հսկայ բազուկներով շիկահեր մըն է, եւ գինետան մէջ այլ երեք շիկահեր յաճախորդներ կան:
- Ահ եթէ այդպէս է, իրաւունք ունիս չեմ պատմեր - կ՛ըսէ կոյրը - քանի որ բնաւ սիրտ չունիմ հինգ անգամ բացատրելու:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ