Արեան քննութիւն

Երկու փոքրիկներ բժիշկի մը սպասման սենեակը կը սպասեն, եւ անոնցմէ մէկը բարձր ձայնով կուլայ:
- Ինչ՞ու կուլաս - կը հարցնէ չի լացող փոքրիկը լացողին:
- Արեան քննութիւն պիտի ընեմ, մատս պիտի պատռեն որ արիւն հանեն , շատ պիտի ցաւի:
Այս որ gu լսէ, միւս փոքրիկը աւելի բարձր ձայնով կը սկսի լալ:
- դուն Ինչ՞ու սկսար լալ - կը հարցնէ առաջին լացողը:
- Ես մէզի քննութեան համար եկած եմ - կ՛ըլլայ պատասխանը:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ