Իմաստութեան ակռայ

Վարուժ կ՛երթայ ատամնաբոյժի մը քով:
- Իմաստութեան ակռայ մը քաշելու քան՞ի կ՛առնես:
- 80 տոլար:
- Ուֆ՛, աւելի աժան միջոց մը չկա՞յ:
- Եթէ առանց թմրեցուցիչի կը դիմանաս, կէս գին կըլլայ:
- Դեռ սուղ է:
- Եթէ օգնականս աշխատի եւ թմրեցուցիչ չգործածէ, 20 տոլարով կ՛ազատիս:
- Քիչ մըն ալ աժան:
- Վերջին կարելիութիւնը այդ է որ, համալսարանի առաջին տարուայ աշակերտներէս մէկը կը կանչեմ, եւ որպէս իր առաջին փորձառութիւնը եւ առանց թմրեցուցիչի, 10 տոլարով կը վերջացնենք հարցը:
- Շատ լաւ բժիշկ, հաճիս վաղուայ համար ժամադրութիւն մը կ՛ուզեմ առնել կնոջս համար:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ