Յաջորդին

Վարուժին կինը - Վարուժ հոգիս, պզտիկը կու լայ-կոր, հաճիս կրնա՞ս շորիկը փոխել:
Վարուժ - Այս անգամ դուն փոխէ, յաջորդին ես կը փոխեմ:
Երկու ժամ ետք, Վարուժին կինը - Վարուժ հոգիս, պզտիկը կու լայ-կոր,կարգդ է շորիկը փոխելու:
Վարուժ - Ին՞չ.. ծօ ոչ՛, ըսել չուզեցի յաջորդ լալուն, այլ յաջորդ պզտիկին:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ