Վերջին հարցումը

Վարուժ մասնակցելով հեռասեսիլի յայտագրի մը, հասած էր վերջին հարցումին, եթէ ճիշդ պատասխանէր, պիտի ստանար հարիւր հազար տոլար նուէր:
- Կը շնորհաւորեմ ձեզի - կ՛ըսէ խօսնակը ու կը շարունակէ - վերջին հարցումը բաղկացած է երկու մասերէ, ընտրէ՛ առաջին կամ երկրորդ մաս, ճիշտ պատասխանէ եւ կը շահիս հարիւր հազար տոլար, իսկ եթէ սխալ պատասխանես, կը կորսնցնես ամէն բան:
Վարուժ մտածելէ ետք կ՛ընտրէ հարցումին երկրորդ մասը, նկատի ունենալով որ յայտագրի ընթացքին բոլոր յաւելեալ հարցումներուն կրցած էր դիւրաւ պատասխանել:
- Շատ լաւ - կ՛ըսէ խօսնակը - հարցումին երկրորդ մասը կ՛ըսէ "...եւ ո՞ր թուականին պատահած էր այդ դէպքը":

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ