Դաւաճանութիւն

Վարուժ իր մահուան անկողինին վրայ էր, երբ կը կանչէ իր կնոջ:
- Չի մեռած քեզի խոստովանութիւն մը ունիմ ընելիք - կ՛ըսէ վարուժ:
- Պէտքը չիկայ - կ՛ըսէ կինը, բայց Վարուժ կը պնդէ ու կ՛ըսէ:
- Քեզ դաւաճանած եմ քրոջդ հետ եւ ամենամտերիմ բարեկամուհիիդ հետ:
- Գիտեմ հոգիս գիտեմ, պառկիր՛ հանգիստ ըրէ՛ եւ ձգէ՛ որ թոյնը իր գործը կատարէ...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ