Անիծեալ սեմը

Վարուժին կինը կը մահանայ:
Դագաղը տունէն դուրս հանած ժամանակ, շալկողներէն մէկուն ոտքը դրան սեմին կը կախուի, դագաղը կ՛իյնայ եւ կինը կը սկսի շարժիլ:Ամէն մարդ կ՛ուրախանայ կնոջ ողջ ըլլալուն համար:
Տասը տարի ետք կինը նորէն կը մեռնի, դագաղը տունէն դուրս հանած ժամանակ, Վարուժ կը պոռայ - սա անիծեալ սեմին ուշադրութիւն ըրէք՛ որ ոտքերնիդ նորէն չկախուի:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ