Տաք է հոս

Վարդապետ մը Ափրիկեէն կը գրէ:
"Սրբազան հայր, այստեղ այդքան տաք է որ դժոխքի սպառնալիքը մէկու մը չի վախցներ, ուրիշ համոզելու ձեւ մը կա՞յ "

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ