Տկար պարան եւ դասախօսութիւն

Երեք շիկահեր եւ մէկ սեւահեր լեռ մագլցած ատեննին կը սահին եւ մէկ պարանի վրայ չորսերնին մէկ օդին մէջ կախուած կը մնան:
Կը փորձեն մագլցիլ բայց պարանը հետզհետէ կը տկարանայ եւ չորսը մէկ կը համաձայնին որ եթէ մէկ հոգի պարանը ձգելով վար իյնայ, միւսները ազատելու կարելիութիւն կ՛ունենան:
Սեւահերը կը որոշէ նետուիլ, եւ զոհողութեան մասին կարճ դասախօսութիւն մը կ՛ուտայ շիկահերներուն:
Դասախօսութիւնը վերջանալուն պէս, շիկահերները կը ծափահարեն:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ