Գնում

Երբ շուկայ իջած էի, տեսայ տարիքոտ էրիկ-կնիկ մը որոնք ձեռք ձեռքի կը քալէին , եւ հիացած այս տեսարանով, մօտեցայ իրենց եւ հարցուցի :
- Քան՞ի տարիէ ի վեր ամուսնացած էք:
- 35 երկար տարիներէ ի վեր - պատասխանեց կինը:
- Կը շնորհաւորեմ որ այսքան տարի ետք տակաւին իրար ձեռք կը բռնէք գնումի ժամանակ:
- Չէ տղաս չէ - ըսաւ մարդը - եթէ ձեռքը չի բռնեմ կ՛երթայ եւ տեսածը կը գնէ...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ