Վիճակացոյց

- Վարուժ, վիճակացոյցդ բեր նիշերդ տեսնեմ - կ՛ըսէ Վարուժին հայրը:
- Հետս չէ հայրիկ - կը պատասխանէ Վարուժ:
- Բայց լսեցի որ այսօր վիճակացոյց բաժնած են դպրոցը..
- Այո բաժնեցին հայրիկ, բայց իմ վիճակացոյցս Արամին տուի որպէսզի իր ծնողքին վախցնէ...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ