Գրականութիւն

Գիտութեան շրջանաւարտը կը հարցնէ - Ինչ՞ու կ՛աշխատի:
Մեքենական ճարտարապետութեան շրջանաւարտը կը հարցնէ - ինչպ՞էս կ՛աշխատի:
Հաշուապահութեան շրջանաւարտը կը հարցնէ - քան՞ի ոսկիի կը նայի աշխատիլը:
Գրականութեան շրջանաւարտը կը հարցնէ - Վրան "քէչաբ" կ՛ուզե՞ս:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ