Ստախօս ամուսին

Մարդ մը իր կնոջ կը դաւաճանէր:
Օր մը գործէն ետք, իր սիրուհիին տունը կ՛երթայ եւ իրար հետ զբաղելէ ետք երկուքը քունի կ՛անցնին:
Յաջորդ առտու երկուքը կ՛արթննան, մարդը արագ արագ հագած ատենը կը խնդրէ իր սիրուհիէն որպէսզի իր կօշիկները դուրս տանի եւ հողի մէջ թաթխէ, կը հագնի ցեխոտ կօշիկները եւ կ՛երթայ տուն:
- Ու՞ր էիր - կը հարցնէ կինը:
- Վրադ պիտի չի պահեմ - կը պատասխանէ մարդը - սիրուհի մը ունիմ եւ անոր մօտ պառկած էի:
Կինը մարդուն կօշիկներուն նայելով կ՛ըսէ - Ստախօս մարդ, նորէն մինչեւ առտու " կօլֆ" կը խաղայիր-կոր դուն:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ