Գանգատ

- Կինս միշտ կը գանգատի որ իրեն մտիկ չեմ ըներ...կամ ասոր մօտիկ գանգատ մը:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ