Մարզանք

Փաստուած է որ ամէն մէկ վայրկեան մարզանքը,մէկ վայրկեանով կ՛երկարէ մարդու մը կեանքը:
Այս փաստը թոյլ կու տայ որ 85 տարեկանիդ, 5 ամիս աւելի մնաս ծերանոց, ամսական 1000$ի վնասով:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ