Հանդարտ մահ

- Երբ որ մեռնիմ, կ՛ուզեմ երթալ մեծ մօրս նման, որ մահացաւ խաղաղօրէն քնանալով, ոչ թէ պոռալով իր ինքնաշարժին մէջ գտնուող միւս ճամբորդներուն պէս:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ