Մոռացկոտ կամ սիտա

Բժիշկ : Կինդ կամ մոռնալու հիւանդութիւն ունի եւ կամ ալ սիտա է:
Ամուսին : Ի՞նչ է դարմանը բժիշկ, Ի՞նչ պէտք է որ ընեմ:
Բժիշկ : Շատ պարզ է, կնոջդ ձեր տունէն 3 քիլոմեդր հեռու տեղ մը տար եւ փախիր, եթէ տուն վերադառնայ մի դպնար իրեն:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ