Փեսայ

Մարդ մը իր նոր փեսային կը կանչէ ու կ՛ըսէ:
- իմ աղջկաս շատ կը սիրեմ, դուն ալ իր ամուսինը ըլլալով քեզի ալ կը սիրեմ, անոր համար քեզի հետս 50-50 գործընկերի պիտի վերածեմ, այդ պայմանով որ գործարանը պիտի ստանձնես:
- Ես չեմ կրնար գործիքներու ձայներուն դիմանալ:
- Լաւ տղաս, ուրեմն գրասենեակը կը ստանձնես:
- Ես չեմ կրնար լման օրը գրասեղանին ետեւը բանտարկուիլ:
- Տղաս, ինծի պիտի օգնես որ իմ կարգիս ես ալ օգնեմ քեզի:
- Բան մը ըսե՞մ մը, ինծի իմ հիսուն առ հարիւր իրաւունքս տուր երթամ, քեզի հետ գործ չըլլար:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ