Թագաւորին թշնամիները

Թագաւորին հրամանատարը եւ իր զինուորները կը վերադառնան կռիւէն:
- Ին՞չ է զեկուցումդ քաջ զորավարս - կը հարցնէ թագաւորը:
- Հարաւի բոլոր թշնամի գիւղերը քար ու քանդ ըրինք ու այրեցինք տէր թագաւոր:
- Բայց ես հարաւ թշնամի չ՛ունիմ...
- Իրա՞ւ - կը պատասխանէ զորավարը ու կարմրելով կ՛աւելցնէ - հիմա ունեցար տէր թագաւոր:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ