Կախարդ եւ ելեկտրական լապտեր

- Քան՞ի կախարդի պէտք ունինք որպէսզի ելեկտրական լապտեր մը փոխենք:
- Կախում ունի թէ ինչ՞ի պիտի փոխենք լապտերը:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ