Դարձող ելեկտրական լապտերը

- Քան՞ի տկար անձերու պէտք ունինք որպէսզի ելեկտրական լապտեր մը փոխենք:
- Տասը, 1 հոգին լապտերը կը բռնէ իսկ մնացած 9-ը աստիճանը կը դարձնեն:

- Քան՞ի զօրաւոր անձերու պէտք ունինք որպէսզի ելեկտրական լապտեր մը փոխենք:
- Հարիւր տասնըհինք, 1 հոգին լապտերը կը բռնէ իսկ մնացած 114-ը տունը կը դարձնեն:

- Քան՞ի աստուածներու պէտք ունինք որպէսզի ելեկտրական լապտեր մը փոխենք:
- Երկու, 1 աստուածը լապտերը կը բռնէ իսկ միւս աստուածը մոլորակը կը դարձնէ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ