Մահ իմացեալ

Բժիշկ: "քեզի մէկ գէշ լուր մը եւ մէկ ալ աւելի գէշ լուր մը ունիմ "
Հիւանդ:"գէշ լուրը առաջ հաճիս"
Բժիշկ: "24 ժամ ունիս ապրելիք"
Հիւանդ:"աւելի գէշ լուր ի՞նչ կրնայ ըլլալ"
Բժիշկ: "ըըը...երեկուընէ ի վեր քեզ կը փնտռեմ, արդիւնքը տալու համար"


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ