Ամենագէտ էր հանգուցեալը

- Հանգուցեալ մեծ հայրս ամենագէտ էր, երեւակայէ թէ գիտէր թէ որ տարին պիտի մեռնէր, այդ մէկը բաւարար չեղաւ երբ նոյնիսկ գիտցաւ թէ ո՞ր օրը եւ ո՞ր ժամուն պիտի մեռնի, եւ իրաւունք ունէր:
- Անհաւատալի, ինչպ՞էս այս բոլորը գիտէր:
- Դատաւորը ըսաւ իրեն...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ