Հաւատացեալին աղօթքը

Հաւատացեալ մը կ՛աղօթէր "Ով տէր, հարիւր միլիոն տարին քեզի համար ի՞նչ է:"
Երկինքէն ձայն մը կ՛ուգայ "հարիւր միլիոն տարին ինծի համար մէկ երկվայրկեան է:"
Հաւատացեալը կը շարունակէ "Ով տէր, հարիւր միլիոն տոլարը քեզի համար ի՞նչ է:"
Երկինքէն ձայնը նորէն կ՛ուգայ "հարիւր միլիոն տոլարը ինծի համար մէկ սէնթ է:"
"Տէր, ինծի մէկ սէնթ կրնա՞ս տալ:"
"Այո տղաս, մէկ երկվայրկեան սպասէ՛:"

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ