Ճանճերուն սեռը

Կինը խոհանոց կը մտնէ ու կը տեսնէ որ ամուսինը ճանճերուն ետեւէն կը վազէ եւ կը փորձէ սպաննել:
- Ին՞չ կ՛ընես:
- Ճանճ կը որսամ:
- Հ՞ա, կրցա՞ր սպաննել:
- Այո, Երեք տղայ երկու աղջիկ:
- Ինչպէ՞ս կը զանազանես:
- դիւրին է, երեքը գարեջուրին շիշին վրայ էին, իսկ միւս երկուքը հեռաձայնին վրայ...

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ