Ու՞ր է ծաղկամանը

Վարուժին մայրը կ՛այցելէ իր տղուն որ կ՛ապրէր ընկերակցութեամբ աղջկայ մը հետ:
Երբ իրիկունը ընթրիքի կը նստին, մայրը տեսնելով իր տղուն եւ հետը ապրող աղջկան մտերմութիւնը, կը փափաքի հարցնել եթէ մէջէրնին բան մը կայ, բայց կ՛ամչնայ:Վարուժ զգալով իր մօր մտահոգութիւնը, կ՛ըսէ "Մայրիկ մեր մէջ բան մը չիկայ ":
Երկու շաբաթ ետք, Վարուժին հետ ապրող աղջիկը կը զգայ թէ ճաշասենեակէն ծաղկամանը չիկայ, եւ կասկածելով Վարուժին մայրէն կը պահանջէ Վարուժէն որ հետաքրքրուի եթէ մայրը առած էր ծաղկամանը:
Վարուժ ելէկտրական նամակ մը կը գրէ իր մօրը ըսելով "Սիրելի մայրս, ես քու վրադ որեւէ մէկ կասկած չ՛ունիմ, բայց կը կարծեմ որ մեր ծաղկամանը քովդ է, սիրելի որդիդ"
Յաջորդ օր Վարուժ կը ստանայ պատասխանը "Սիրելի զաւակս, ես քու վրադ որեւէ մէկ կասկած չ՛ունիմ, բայց կը կարծեմ որ հետդ ապրող աղջիկը երկու շաբաթէ ի վեր քու քովդ կը պառկի, որովհետեւ եթէ իր տեղը պառկէր, պիտի գտնէր ծաղկամանը, սիրելի մայրդ":

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ