Խենթ կովերը

Երկու կովեր իրար հետ կը խոսակցէին, երբ մէկը միւսին կը հարցնէ:
- Լսեցի՞ր խենթ կովերու հիւանդութեան մասին:
- Այո լսեցի, շատ հպարտ եմ որ ոչխար մըն եմ:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ