Աջ-ձախ

Երկու շիկահեր ինքնաշարժով պտոյտ կ՛ընէին, երբ մէկը միւսէն կը խնդրէ որ ստուգէ եթէ աջ ձախ դառնալու լոյսերը կ՛աշխատին, եւ կը ստանայ հետեւեալ պատասխանը:
"կ՛աշխատիկոր, չ՛աշխատիրկոր, կ՛աշխատիկոր, չ՛աշխատիրկոր..."

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ