Առաջ որ սկսի

Մարդուն մէկը գործէն յոգնած տուն կը վերադարնայ, հեռատեսիլին դիմաց՝ բազկաթորին վրայ փրուելով կնոջմէն կը խնդրէ - "կնիկ, գարեջուր մը կը բերէ՞ս սառնարանէն առաջ որ սկսի "
Կինը շունչ մը քաշելով կը բերէ գարեջուրը:
15 վայրկեան ետք, մարդը կը հրամայէ - "կնիիիիկ, կնննօօօ, առաջ որ սկսի շիշ մը եւս գարեջուր բեր՛"
կինը ջղային շարժումով մը նոր գարեջուրին շիշը մարդուն երեսին կը նետէ:
Այս շիշն ալ խմելէն ետք մարդը կը պորայ - "շատ արագ գարեջուրս բեր, որեւէ վայրկեան կրնա սկսիլ ալ, հայտէ նայիմ..."
Եւ կինը համբերութիւնը կորսնցնելով ... - "ծօ կը բաւէ ալ եւս, շատ համբերեցի, ես հոս ծառադ չեմ, ինչ որ կ՛ուզես ել եւ ձեռքովդ առ, արդէն ծոյլին մէկն ես, գինով արարած..."
Այս անգամ մարդը խոր շունչ մը քաշելով կը փսփսայ - "սկսաւ իշտէ..."


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ