Աստուած կ՛օգնէ

Աղջիկ մը իր ընկերոջ կը հրաւիրէ իրենց տունը, զինք ծանօթացնելու համար իր ծնողքին:
Հայրը, ապագայ փեսային գաւաթ մը խմցնելէ ետք, կը սկսի հարցաքննութեան:
- Տղաս տուն ունի՞ս:
- Տակաւին չունիմ, բայց վստահ Աստուած կ՛օգնէ որ ունենամ:
- ինքնաշարժ ունի՞ս:
- Տակաւին չունիմ, բայց վստահ Աստուած կ՛օգնէ որ ունենամ:
- Ամուսնանալու համար դրամ ունի՞ս:
- Տակաւին չունիմ, բայց վստահ Աստուած կ՛օգնէ որ ունենամ:
Եւ այսպէս, բոլոր հարցումներուն պատասխանները կ՛ըլլան "Աստուած կ՛օգնէ որ ունենամ"ներ:
Տղուն երթալէն ետք երբ մայրը՝ հօր կարծիքը կը հարցնէ տղուն մասին, կը ստանայ հետեւեալ պատասխանը:
- Գէշ լուրը այդ է որ ծոյլին մէկն է, իսկ լաւ լուրը այդ է որ զիս աստուած կը կարծէ-կոր:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ