Ուշացում

Վարուժ ժամը 8:30-ին կը հասնի գործի, այսինքն որոշեալ ժամէն կէս ժամ ուշ:
Վարպետը կը կանչէ իրեն ու կ՛ըսէ "ժամը 8:00-ին հոս պէտք էր ըլլայի՛ր":
Վարուժ կը պատասխանէ "ինչու ին՞չ եղաւ որ այդ ժամուն":


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ