Լաւագոյն աղօթելու ձեւը

Վարդպետ մը, պատուելի մը եւ հինտու մը կը վիճաբանեին լաւագոյն աղօթելու ձեւին մասին, մինչ հեոաձայն նորոգողը նոյն սենեակին մէջ, կը նորոգէր աւրուած հեոաձայնի գիծը:
Վարդապետ : լաւագոյն աղօթելու ձեւը, ծունկի եկած աղօթելն է:
Պատուելի :Համաձայն չեմ, ոտքի վրայ եւ ափերը դէպի երկինք ուղղուած լաւագոյն աղօթելու ձեւն է:
Հինտու : Ծալապատիկ նստած աղօթքի ձեւն է Աստուծոյ կողմէ ընդունուածը:
Հեոաձայն նորոգողը կը մտնէ նիւթին մէջ ըսելով 'Լաւագոյն աղօթքը որ ըրած եմ, եղած է այդ ժամանակ երբ ոտքս սահելու պատճառաւ, կէս ժամ գլուխս վար կախուած մնացի բարձր տանիքէ մը որեւէ մէկ վայրկեան իյնալու վտանգին տակ...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ