Մահապատիժը

Սեւահեր, շիկակարմիր եւ շիկահեր 3 կիներ կը ստանան մահապատիժ որ պիտի գործադրուէր գնդակահարումով:
Սեւահերին կարգը կուգայ,եւ երբ սպան կը հարցնէ եթէ վերջին փափաք մը ունի ու կը ստանայ ժխտական պատասխան մը,հրահանգ կու տայ զինուորներուն "պատրաստ... նշանառութիւն..."
Ճիշտ այդ վայրկեանին, սեւահերը կը պոռայ "Երկրաշա՛րժ..." ամէն մարդ իրար կ՛անցնի եւ չորս կողմ կը նայի իսկ սեւահերը կը փախչի:
Շիկակարմիրին կարգը կուգայ, եւ երբ սպան կը հարցնէ եթէ վերջին փափաք մը ունի ու կը ստանայ ժխտական պատասխան մը,հրահանգ կու տայ զինուորներուն "պատրաստ... նշանառութիւն..."
Ճիշտ այդ վայրկեանին, շիկակարմիրը կը պոռայ "Փոթոր՛իկ..." ամէն մարդ իրար կ՛անցնի եւ չորս կողմ կը նայի իսկ շիկակարմիրը կը փախչի:
Շիկահերին կարգը կուգայ, եւ երբ սպան կը հարցնէ եթէ վերջին փափաք մը ունի ու կը ստանայ ժխտական պատասխան մը,հրահանգ կու տայ զինուորներուն "պատրաստ... նշանառութիւն..."
Ճիշտ այդ վայրկեանին, շիկահերը կը պոռայ "Կրա՛կ..."


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ