Արքայութեան ճաշերը

Վարուժ կը մահանայ եւ կը բարձրանայ երկինք, Սուրբ Պետրոսին մօտ:
"Անօթի ե՞ս Վարուժ" կը հարցնէ Ս.Պետրոս:
"Շատ" կը պատասխանէ Վարուժ:
Ս.Պետրոս, դարակէն կը հանէ տուփի միս մը, կը բանայ, երկուքի կը բաժնէ, եւ երկուքնին միասին կ՛ուտեն:
Տուփի միսը կերած ատեն, Վարուժ մէյ մը վար կը նայի՝ դժոխքին կողմը եւ ի՞նչ տեսնէ...սեղաններուն վրայ մսեղէններու տեսակներ , ընտիր գինիներ եւ ամէն տեսակի պտուղներ, եւ մարդիկ նստած ուզածնուն չափ կ՛ուտէին:
Վարուժ ըլլալով հեզ, բան մը չի խօսիր, մինչ ամէն օր կը շարունակէ կէս տուփ միս ուտել, դիտելով դժողք երանի կ՛ուտայ վարիններուն:
6-րդ օրը Վարուժ ալ չի դիմանար եւ կը հարցնէ Ս.Պետրոսին:
"Պետրոս եղբայր ինչ՞ու դժոխքին կողմը ամէն տեսակի ուտելիք կայ մինչ հոս միայն տուփի միս կ՛ուտենք":
"Վարուժ տղաս,դուն ըսէ, կ՛արժ՞է երկու հոգիի համար ճաշ եփել":

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ