Մարդակերին աներմայրը

Երկու մարդակերներ նստած էին սեղանին շուրջ եւ կը պատրաստուէին ուտելու երբ մէկը կ՛ըսէ միւսին "գիտե՞ս, աներմօրս կ՛ատեմ":
Միւս ընկերը կը պատասխանէ "ուրեմն միյայն բանջարեղէնները կեր՛":

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ