Հարստութիւն

Նորապսակ զոյգ մը:
- Վստահ հետս պիտի չամուսնանայիր եթէ հայրս ինծի հարստութիւն ձգած չըլլար:
- Կեանքս, քեզ հետ պիտի ամուսնանայի առանց նկատի առնելու թէ ով է քեզի հարստութիւն ձգողը:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ