Ող՞ջ է

Վարուժ եւ Նայիրի՝ տէր եւ տիկին թռչունի որսի կերթան:
Երբ բաւական կը խորանան անտառի մը մէջ, Վարուժ կը մարի եւ կ՛իյնայ գետին:Նայիրի իրար անցած բջիջային հեռաձայնով կապ կը պահէ իրենց ընտանեկան բժիշկին:
- Ալօ, բժիշկ, որսի ...Վարուժը...ինկաւ...
- Հանդարտեցէք տիկին, շունչ մը առէք եւ ըսէք թէ ի՞նչ պատահած է:
- Մենք հեռու անտառի մը մէջ ենք...Վարուժս գետին ինկած է, աչքերը գոց են, ես ալ շուարած եմ թէ ի՞նչ ընեմ:
- Լաւ տիկին, նախ վստահ ըլլանք եթէ ամուսինդ մեռած է...
Բժիշկը պիտի շարունակէր խօսքը երբ հրացանի ձայն մը կը լսէ ընկալուչին մէջէն եւ ապա տիկին Նայիրին որ կը հարցնէր իրեն:
- Այո բժիշկ, վստահ եմ որ մեռած է, ի՞նչ ընեմ հիմա...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ