Կարօտ

Ամուսինը իր կնոջ:
- Քեզի աշխարհի ամենաերջանիկ կինը պիտի ընեմ:
- Իրա՞ւ հոգիս, պիտի կարօտնամ քեզի...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ