Յաջորդը դուն ես

Երբ փոքր էի, կ՛ատէի պսակներու ներկայ գտնուիլ, որովհետեւ մեծ մայրերս, մօրաքոյր-հօրաքոյրներս եւ վերջապէս գերդաստանիս մնացած կիները, կը մօտենային ու իրենց աջ ափը ուսիս թոթուելով կ՛ըսէին "Յաջորդը դուն ես " :
Անոնք դադրեցուցին այդ շարժումները երբ իմ կարգիս, ես ալ սկսայ նոյնը ընել իրենց, մէկ տարբերութեամբ՝ որ առիթը պսակ չէր ըլլար, այլ՝ թաղում:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ