Էսքիմօ

Էսքիմօ Վարդապետին:
- Եթէ Աստուծոյ գոյութենէն տեղեակ չըլլայի, դժոխք չէ՞ի երթար:
- Ո՛չ տղաս, դրախտ կ՛երթայիր:
- Լաւ ին՞չ պէտք ունիս ինծի Աստուծոյ գոյութեան մասին տեղեկացնելու...


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ