մէկ առաւել մէկ

Ուսուցիչ : եթէ ձեռքդ մէկ գրպանդ նետես եւ մէկ ոսկի ելլէ այդտեղէն, միւս գրպանդ նետես մէկ ոսկի ալ այդտեղէն ելլէ, ի՞նչ ունեցած կ՛ըլլաս:
Աշակերտ : Վստահ ուրիշին տափատը, պարոն:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ