Քրիստոնեայ եւ ելեկտրական լապտեր

- Քան՞ի Քրիստոնեայի պէտքը ունինք որ ելեկտրական լապտեր մը փոխենք:
- Երեք Քրիստոնեայ, բայց իրականութեան մէջ անոնք մէկ են:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ