Անպատասխանատու գործատիրուհին

Սեւահեր կին մը շիկակարմիր կին մը եւ շիկահեր կին մը կ՛աշխատէին ուրիշ կնոջ մը քով:
Ամէն օր ժամը 2:00-ին գործատիրուհին գործը ձգելով կ՛երթար, եւ միւս կիները նկատելով այս մէկը եւ նկատի առնելով որ իրենց գործատիրուհին երթալէն ետք չէր հեռաձայներ ստուգելու համար իրենց ներկայութիւնը, կ՛որոշեն ամէն օր գործէն փախչիլ երբ գործատիրուհին երթայ:
Յաջորդ օրը, հազիւ թէ գործատիրուհին դուրս կ՛ելլէ, երեքը մէկ կը հաւաքուին եւ ամէն մէկը իր տունը կ՛երթայ:
Սեւահեր կինը, տուն հասնելուն պէս կը լուծուի իր տան գործերուն եւ վերջացնելէն ետք, համով ճաշ մը կը պատրաստէ իր ամուսնոյն:
Շիկակարմիր կինը, քունը շատ սիրող անձ մը ըլլալով, տուն հասնելուն պէս կը քնանայ:
Շիկահեր կինը, տուն կը մտնայ եւ ննջասենեակէն ձայներ առնելով հոն կ՛ուղղուի եւ ի՞նչ տեսնէ դռան ճեղքէն, ամուսինը եւ գործատիրուհին իր անկողնոյն մէջ:
Յաջորդ օրը, երբ գործատիրուհին դուրս կ՛ելլէ գրասենեակէն, սեւահերը եւ շիկակարմիրը կը պատրաստուին մեկնելու մինչ շիկահերը կ՛ընդիմանայ իրենց ըսելով "ես տուն գացողը չեմ, երէկ քիչ մնաց որ պիտի բռնուէինք..."


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ