Կնոջ վրայ իշխանութիւն

Երեք տղամարդիկ գինետան մը մէջ կը զրուցեն:
Երկուքը հպարտ ձեւերով կը պատմեն իրենց կիներուն վրայ ունեցած գերիշխանութեան մասին, մինչ երրորդը լուռ ու մունջ մտիկ կ՛ընէ:
Խօսողներէն մէկը կը հարցնէ լուռ մնացողին թէ ինչ տեսակի գերիշխանութիւն կը բանեցնէ ինքն իր կնոջ վրայ, եւ կը ստանայ պատասխանը "Անցեալ օր կինս ձեռքերուն եւ ծունկերուն վրայ քովս եկաւ"
Միւս երկու մարդիկը հիացած իրենց ընկերոջ գերիշխանութենէն կը հարցնեն "վերջը ին՞չ պատահեցաւ"
Մարդը ոյժ առնելով կը շարունակէ "ին՞չ պիտի պատահի, ինծի ըսաւ 'դուրս ելիր՛անկողինին տակէն եւ էրիկ մարդու պէս կռուիր՛ հետս "

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ