Կնկայ բժիշկ

Գիշեր մը , երբ էրիկ կնիկ անկողին կը մտնեն քնանալու, մարդը կնոջը ուսը կը սկսի շփել փորձելով բան մը հասկցնել:
Կինը ամուսինին դառնալով "կը ներես հոգիս, բայց վաղը կնկայ բժիշկի պիտի երթամ այնպէս որ նախընտրելի է որ թարմ մնամ "
Ամուսինը մերժուած զգալով, միւս կողմ կը դառնայ ու կը փորձէ քնանալ:
Հինգ վայրկեան ետք, ամուսինը ետ կը դառնայ կնոջ կողմը եւ մազերը շոյելով կը փսփսայ "Վաղը ատամնաբոյժ՞ի ալ պիտի երթաս հոգիս":

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ