Զէրօ

Բնագէտ* մը, կենսաբան** մը եւ ուսողագէտ*** մը, սրճարանի մը մէջ նստած սուրճ խմած ատեննին, կը նկատեն որ դիմացի տունը երկու հոգի կը մտնեն:
Քիչ ետք կը նկատեն որ նոյն տունէն 3 հոգի դուրս կ՛ելլեն:
Բնագէտ: Այս դէպքին մէջ անհաւասար ոյժեր կան:
կենսաբան : Իմ կարծիքովս այս երկուքը որ ներս մտան, մէկ հոգի վերարտադրեցին:
ուսողագէտ: Եթէ այս տունը ճիշտ մէկ հոգի ետ մտնէ, տունը կը պարպուի:

* physicist
** biologist
*** mathematician


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ