Գորտի ոտք

Ճաշարանին մէջ յաճախորդը սպասարկուին...
- Մէդր, մէդր, գորտի ոտք ունի՞ս:
- Անշուշտ պարոն:
- Ուրեմն ցատկէ՛ եւ ինծի աղուոր "համպըրկըր" մը բեր:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ